Om webbplatsen

Denna webbplats är baserad på webbhanteringssystemet WordPress. Den är byggd på temat “Twenty Sixteen” tillsammans med ett flertal plugin för utökning av funktionalitet. Sidan har utvecklats av Johan Hultman.

Hemsidan erbjuder bland annat följande funktioner:

  • publicering av inlägg och kommentarer
  • kategorier för enklare sortering av information
  • medlemshantering och inloggning
  • behörighetshantering så att viss information endast är tillgänglig för inloggade
  • prenumeration av förändringar (notifiering via e-post)
  • funktion för att skicka nyhets- och informationsbrev
  • avancerad sökfunktion
  • adaptiv för att kunna läsas på alla typer av enheter

Målsättningen är att hemsidan ska förenkla informationsspridning inom samfälligheten. På sikt hoppas vi kunna minska utskrifter och portoutgifter. Dessutom hoppas vi att du som just nu inte har anknytning till Ytterby upptäcker vårt trevliga område och fantastiska skärgård.