Vår hamn

Föreningen förvaltar egen hamn med 145 platser fördelade på 6 bryggor.

Ansvarig för dagligt underhåll av bryggorna är bryggansvariga (se Medlemssidorna för namn på ansvariga).

Bryggansvariga skall med hjälp av båtplatsägarna vid respektive brygga ansvara för skötsel av bryggan, d v s för området utmed land samt området utmed bryggan i vattnet. Detta omfattar:

  1. Kontrollera bryggans flytblock, rengöra dessa från sjögräs.
  2. Kontrollera båtbommarnas flytkroppar och rengöra dessa från sjögräs.
  3. Olja bryggorna minst vartannat år. Föreningen håller med olja.
  4. Ansvara för gräs- och vassröjning vid bryggans landfäste samt även i vattnet.
  5. Kontrollera att båtbommarnas avstånd stämmer överens med det

Sjösättningsrampen i småbåtshamnen

SSjösättningsrampen i småbåtshamnen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde.Den är låst för att förhindra användning av utomstående. Kod finns på föreningens hemsida.
Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem. Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-.
Koden delges inte till icke medlemmar. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa igen hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.
Beloppet 100:- betalas in till Ytterby Samfällighetsförenings plusgirokonto 424471-1 med angivande av ändamål och avsändare.
Det finns ingen generell rättighet för utomstående att använda rampen.