Våra vägar

Ytterby Samfällighetsförening 1 är en vaägsamfällighet som omfattar 11 vägar. Alla vägar är grusvägar. Samfälligheten erhåller statligt och kommunalt bidrag för skötsel och underhåll av vägarna

NamnLängdAntal fastigheter
Fastersuddevägen435,00 m20
Glostigen250,00 m0
Jungfruhamnsvägen600,00 m16
Karl-Olsas väg630,00 m26
Knaperhagsvägen260,00 m13
Lasthagsvägen1200,00 m25
Mjölkstigen445,00 m14
Sandgärdsvägen820,00 m0
Springerbergsvägen265,00 m15
Stubbgärdsvägen190,00 m7
Ytterbyvägen650,00 m2

Hastihetsbegränsning

Hastighetsbegränsningen på vara vägar är 30 km/tim.
Respektera detta!

Hög hastighet innebär större slitage och därmed högre avgifter för alla medlemmar, men framförallt medför det större risker för alla som rör sig på våra vägar. Tänk på att det rör sig många barn inom området.

Tänk på att vara extra försiktig vid källossning och när vägarna av annan orsak är mjuka. Tunga transporter är vid dessa tillfällen bara i undantagsfall tillåtna. Om du har frågor, ta kontakt med vägansvarig i styrelsen.