Valberedning

Föreningens valberedning

På årsmötet 2018 valdes följande valberedning:

Henry Larsson, Fastersuddevägen 3
Per-Erik Lindholm, Fastersuddevägen 8