Hoppa till innehåll

Slutbesiktning av samfällighetens gemensamma ytor efter avslutat fiberprojekt

Nu är Västerviks kommun tillsammans med sina anlitade underleverantörer så gott som klara med fiberinstallationen inom Ytterby Samfällighetsförening 1. Därför planeras för en slutbesiktning av deras jobb i slutet på oktober. Det gäller då besiktning av det arbete dom genomfört på våra gemensamma ytor, dvs våra vägar, diken, skog och fält. Det gäller alltså inte den grävning som utförts från vägen och över den egna tomten med tillhörande installation i era fastigheter. Om ni där har några frågor och/eller oklarheter får ni själva kontakta Fiberkonsulten på http://Fiberkonsulten.com/kontakt eller telefon 011-4751160.

Om det däremot är något ställe på våra gemensamma ytor där ni anser att marken efter grävning inte återställts på ett tillfredsställande sätt så mejla snarast antingen Anders Junehammar som nås på ybfiber@bahnhof.se eller Lennart Thorell som nås på lennart.thorell@hotmail.com. Detta så att vi två tillsammans kan sammanställa ett från samfällighetens sida komplett underlag inför slutbesiktningen.

Med vänliga hälsningar
Lennart Thorell och Anders Junehammar.