Hoppa till innehåll

Ordningsregler för vägar, hamn, vatten, m.m. i Ytterby

Styrelsen har mottagit flera synpunkter och frågor gällande nedanstående områden och vi vill påminna om de ordningsregler samt den vett och etikett som gäller i vårt område, på vägar, i hamnen och på sjön:

Hastighetsbegränsning 30 km/timme på alla vägar
Observera att hastighetsbegränsningen är 30 km/timme, ända från infarterna från Flatvarpsvägen och på hela vårt område. Tänk på att många barn cyklar i vårt område. Vid torrt väder, kör extra sakta förbi fastigheter nära vägen, då dammet är ett problem.

Hänsyn efter kl. 22.00
Tänk på att visa hänsyn till andra inom vårt område genom att avstå högljudda aktiviteter, både på land och till sjöss, speciellt efter kl. 22.00 på kvällarna. Vi har alla olika dygnsrytm och vissa vill sova vid 22-tiden. Tänk även på att inte störa tidigt på morgonen, då andra vill sova.

Max 3 knop i hela hamnområdet
Observera att 3 knop gäller i hela vårt hamnområde, ända från ”kanalens” början i Vedudden, genom bryggområdet och förbi barnbadet. Respektera 3 knops-skyltarna och gasa inte på förrän du passerat skyltarna. Det finns många skäl till 3 knop, bl.a. slitage på kanalbankarna vilket kan leda till dyra muddringsbehov, slitage på bryggor och bommar vid ständiga vågor, olycksrisker, m.m.. Om du håller 3 knop skall inte båtarna i hamnen gunga av din båts vågor. OBS! Det har observerats att flera båtförare ej respekterar ovan hastighetsbegränsning och klagomål har inkommit från båtägare och boende i närheten av hamnen.

Allmänna ordningsregler för båtar och vattenskoters
Observera att förare av både båtar och vattenskoters, oavsett båtens storlek skall vara insatta i och följa de lagar och säkerhetsregler som gäller på sjön avseende bl.a.; hastighetsbegränsningar, väjningsregler, nykterhetsregler, att inte störa människor, djur och natur, t.ex. inte köra inom 100 m från fågelskyddsområden under den tid då landstigning inte får ske.

Enligt den svenska Vattenskoterförordningen gäller 15 års åldersgräns för att få framföra en vattenskoter och vattenskoters får endast framföras i allmän farled med kortast väg från vår hamn till farled.

Klagomål har framförts från boende på Runnkalen och i Ytterby, avseende områdena Pålsviken och fjärden söder om Runnkalen, där vattenskidbåtar och vattenskoters ligger och kör runt i ”flera timmar” i taget, och därmed stör de boende. Tänk på detta och använd andra områden för vattenskidåkning eller begränsa tiden.

Via dessa två länkar  https://www.svedea.se/vattenskoterforsakring/saker-vattenskoterkorning och https://www.atlantica.se/skepparguiden/sjosakerhet/  finner du värdefull information där ansvarsfullt framförande av båtar och vattenskoters på våra vatten sammanfattas. Källor bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Du kan även finna information på hemsidor hos andra försäkringsbolag.

Inga båtar/vattenskoters vid badplatser
Det är absolut förbjudet att köra med båt eller vattenskoter nära våra badplatser. Tänk också på att enstaka personer simmar från vår badplats till Pålshällarna och därmed passerar infarten mot Ytterby, där många kommer med hög fart.

Observera att bad vi bryggorna i hamnen är förbjudet för att minimera olycksrisk. Det är också förbjudet att hoppa från bommar och att springa på andras båtar. Bad vid brygga 1 där en badstege finns uppsatt är dock tillåtet.

Styrelsen