Hoppa till innehåll

Årsmötet flyttas till söndagen den 1 augusti!

På grund av rådande läge med Corona-pandemin så har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet. Nytt datum är söndagen den 1:a augusti, kl 10. Mötet kommer att hållas utomhus. Om inte läget avseende smittspridningsrisker förändrats rekommenderar styrelsen endast en deltagare per fastighet. Liksom förra året kommer det också finnas möjlighet att vara representerad via fullmakt.

Material och mer information inför stämman planeras att distribueras per post innan midsommar.

/Styrelsen