Hoppa till innehåll

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021-08-01

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA I YTTERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1

DATUM OCH TID: 2021-08-01 kl. 10.00 – ca 12.00. Avprickning av närvarande och fullmakter startar kl. 09.30. Var vänlig kom i god tid.

PLATS: Samfällighetens lada – Föreningsstämman hålles utomhus på grund av Corona-pandemin.

FÖRANMÄLAN: I år behövs ingen föranmälan. Var vänlig att ta hänsyn till varandra och tänk på att hålla avstånd.

FULLMAKT: Styrelsens uppdrag och ansvar är att inom ramen för våra ekonomiska möjligheter, driva och genomföra de aktiviteter som en majoritet av fastighetsägarna önskar. Om du inte har möjlighet att delta personligen, så ser vi gärna att du ger en fullmakt till någon person som kommer att närvara på stämman för att rösta för din räkning.

FÖRENINGSSTÄMMOMATERIAL: Då inga bilder kan visas på bildskärm, i och med att vi är utomhus, vänligen medtag all information. Materialet kan du ladda hem från våra medlemssidor. Logga in och gå till sidan för Föreningstämma 2021 under menyn Medlemssidor.

Kallelse med bilagor har också skickats till fastighetsägare via brev.

Styrelsen