Hoppa till innehåll

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen har under vintern arbetat med att ta fram en ny och aktuell underhållsplan för vår hamn,
med målsättning att kunna presentera den på ordinarie föreningsstämma i juni. En del i detta arbete
har varit att låta en dykare besiktiga befintlig förankring av bryggorna. Resultatet visar tyvärr att
förankringen är i betydligt sämre skick än befarat. Omfattande reparationer behöver göras
omgående. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder behöver genomföras innan vårens sjösättning.
Då genomförandet är omfattande, brådskande samt kostnaden hög och ej budgeterad har styrelsen
beslutat att kalla till en extra föreningsstämma.


DATUM OCH TID: Tisdagen den 22 mars 2022, kl. 19.00 – ca 20.30.
Avprickning av närvarande och fullmakter startar kl. 18.30. V.v. kom i god tid.


PLATS: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping


ANMÄLAN: Anmälan via mail till sekreterare Birgitta Lindahl, birgittalindahl28@gmail.com senast
den 15 mars.


FULLMAKT: Om du inte har möjlighet att delta personligen ser vi gärna att du ger fullmakt till någon
som kommer att närvara på stämman, att rösta för din räkning. Var vänlig och skriv under bifogad
fullmakt och ge den till den person som skall representera dig. Observera att denna person måste ha
med sig fullmakten till mötet.
Notera att, enligt tillfällig lag, får en person vara ombud för flera fastigheter via fullmakt.

Nedan kan du ladda hem kallelse, dagordning, underlag och fullmaktsblankett. Länkarna är endast tillgängliga om du är inloggad. Denna kallelse, inkl underlag, är också skickad med vanlig post till alla fastighetsägare.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.