Hoppa till innehåll

Vatteninformation

Nu är vattnet påsatt både i Ytterbyområdet och i Lasthagen. Vattenprover är ännu inte tagna (görs i påsk).

Vid vattenverket på Sandgärdsvägen har några frivilliga med Henry Larsson i spetsen arbetat intensivt för att få vattenverket i drift. En råvattenpump har bytts, elektrisk installation har renoverats, utjämningstankarna och båda borrhålen har rengjorts/spolats. Mätutrustning för att kunna mäta vattenförbrukningen har installerats. Trots det återstår ett flertal åtgärder som behöver genomföras under våren.

Arbetsgruppen för framtida vattenförsörjning (som beslutades på föregående föreningsstämma) har också genomfört ett antal aktiviteter. Arbetet har initialt fokuserat på att dokumentera status på vattenverket samt undersöka möjliga sätt att öka vattentillgången. Detta arbete fortsätter under våren. En utförlig rapport med åtgärdsförslag kommer att presenteras på årets föreningsstämma.

/Styrelsen