Hoppa till innehåll

Röjning efter Flatvarpsvägen

Röjning kommer att ske från påsk fram till arbetsdagen den 14 maj efter Flatvarpsvägen. På den norra sidan har vi en hel del granar som är angripna av granbarkborren. Vi har också många björkar och andra träd som har dött. Samtidigt som vi tar bort döda träd kommer vi att glesa ut lite ytterligare för att förbättra sikten. Även på södra sidan av Flatvarpsvägen kommer ytterligare några granbarkborregranar att tas. Dessa granar har dött sedan förra året. Det grova riset tas bort med maskin men en hel del manuellt arbete med att släpa ris måste ske på arbetsdagen.

//STYRELSEN