Hoppa till innehåll

Vattnet åter påsläppt utom på Jungfruhamnsvägen

Nu är läckan på huvudledningen åtgärdad. Vattnet är därför påsläppt igen.

Dock återstår en oidentifierad läcka på Jungfruhamnsvägen varför vattnet där tillsvidare är avstängt. Det läcker ca 3 l/min vilket innebär drygt 4 kbm/dygn. Så mycket kan inte stå och kontinuerligt rinna varför beslut tagits att stänga vattnet på hela gatan. Oklart när detta kan vara åtgärdat, men troligen kommer vattnet att vara avstängt en längre period. Åtgärder under dagen för att hitta läckan har inte givit något resultat. Om någon fastighetsägare på Jungfruhamnsvägen har information var läckan kan finnas, vänligen kontakta Henry Larsson eller Johan Hultman.

/Styrelsen