Hoppa till innehåll

Arbetsuppgifter på arbetsdagen, 14 maj kl. 10-13

Nedan finner du de arbetsuppgifter som skall utföras på arbetsdagen, nu på lördag, den 14 maj kl. 10.00-13.00. Titta igenom arbetsuppgifterna och meddela gärna ordförande, Tommy Johansson, 0708-964850, mr.tommy.johansson@gmail.com, innan städdagen, om ni är flera personer som kan/vill utföra en speciell arbetsuppgift, på arbetsdagen eller innan arbetsdagen. Först till kvarnen….. Medtag lämpliga verktyg och anpassa klädsel efter arbetsuppgift, t.ex. oömma kläder och skor om du skall olja bryggor eller olja bänkar. Medtag eget vatten om det blir varmt!

Arbetsuppgifter – Ytterby arbetsdag, 14 maj

 • Sätta i bryggor och badstegar. (Björn Johansson + 7 man) Gruppen fortsätter sedan in från badet till hamnen och plockar ris och sly. Därefter släpa ris på infarten Fastersuddevägen + EON´s rensning under elledning.
 • Olja bryggor. OBS! Oömma skor och kläder (7 personer)
 • Olja bänkar badet/fotbollsplanen/hamnen. (Gunilla Tegern + 3 personer)
 • Vattenbrunnar, grusa runt uppgrävda kopplingar: (Henry Larsson + 2 personer)
 • Ta in snökäppar från Sandgärdsvägen + Ytterbyvägen. Laga därefter potthål. (3 pers)
 • Tvätta väg– och gatuskyltar. (2 pers)
 • Badstranden krattas och sanden omfördelas (4 personer) (medtag skottkärra och skyffel)
 • Fotbollsnät och volleybollnät sätts upp. Utegymmet iordningsställs (Fam. Christoffersson)
 • Ladan städas (Leif Carlsson + 3 ungdomar)
 • Bouleplanen Lasthagen iordningställs (2 personer)
 • Släpa och köra bort ris:
  • Efter Flatvarpsvägens norra sida där röjning sker nu. Ris släpas ihop i högar vid vägkanten till Flatvarpsvägen. Högarna hämtas av skogsmaskin med gripklo. (20+ personer)
  • Kring fotbollsplanen. (6+ ungdomar)
  • Gångstigen Stubbgärdsvägen-Ladan (4+ personer)
  • Fastersuddevägens högra sida mot hamnen. (Björn J. + 7 personer)
  • Ytterbyvägen/gångstigen från Karl Olsas väg (4+ personer) (Medtag såg + busksax)
  • Ristippen: Skogen kring ristippen rensas från grenar och nedfallna träd. Denna grupp tömmer också ris från bilar med släp (4 personer)
  • Lasthagen
 • Hämta ris (4-5 bilar)

Korv med bröd 

Korv med bröd serveras i ladan från kl. 13.00!

Samling vid pumphuset i Ytterby!

VÄLKOMMEN!

//Styrelsen