Hoppa till innehåll

Viktigt informationsmöte och uppstart hydrogeologisk utredning

Du är välkommen till informationsmöte avseende uppstart av hydrogeologisk utredning och vad det innebär för oss som fastighetsägare. Det blir två tillfällen med samma innehåll. På mötet får du information om projektet samt ges praktisk information om de vattenprover och den information varje fastighet behöver hjälpa till med. Vi kommer också att dela ut provtagningsflaskor till de fastighetsägare som har enskild brunn.

  • Informationsträff 1: Tisdag 26/7 kl 15 i Ladan.
  • Informationsträff 2: Lördag 30/7 kl 16 i Ladan.

Bakgrund

Nu startar den hydrogeologiska utredning som tidigare informerats om. Under menyn “Projekt: Framtida vattenförsörjning” här på hemsidan finns mer information.

En del i utredningen är att alla med enskild brunn kontinuerligt tar vattenprover från sin brunn. Insamlade vattenprover kommer sedan att analyseras av den hydrogeolog som genomför utredningen. Det är viktigt att alla ställer upp och genomför detta för att vi ska få ett så rättvisande resultat som möjligt från utredningen. Provtagningen startar denna vecka!

Alla fastighetsägare behöver också bidra med underlag avseende vattenförbrukning för att projektet ska kunna bedöma behovet av framtida kapacitet i våra vattenverk. Läs mer under menyn “Projekt: Framtida vattenförsörjning”.

Ovanstående och mer informeras om på aviserade informationsträffar. Då kommer du med enskild brunn även att kunna hämta provtagningsflaskor.

Välkomna!

/Styrelsen samt projektet Framtida vattenförsörjning