Hoppa till innehåll

Arbetsuppgifter på eller före arbetsdagen, lördagen den 17 september kl. 10-13

Välkommen till höstens arbetsdag, lördagen den 17 september, kl. 10-13!

Tag med bil med släp, röjsågar med klinga och/eller handredskap. Korv med bröd i ladan kl. 13.00. Möte i ladan kl. 13.30 för alla som på något sätt vill bidraga till en lekplats.

Om du inte kan deltaga på arbetsdagen så går det bra att genomföra en del av följande arbetsuppgifter i förväg (kontakta ordförande):

 • Sätta ut snökäppar på gemensamma vägar
 • Laga potthål på Sandgärdsvägen, Ytterbyvägen och Lasthagsvägen
 • Badplatser
  • Bryggor och badstegar tas upp.
  • Reparation av spången till lilla ön
  • Räcket på hoppbryggan kompletteras med snedställda brädor
  • Stolpar för livbojar sätts upp/ersätts vid barnbadet/klippbadets långa brygga
 • Volleyboll-/fotbollsnät tas in. Fotbollsplanen klipps.
 • Städning av ladan
 • Staketen på ristippen flyttas/kompletteras, så att det inte går att lägga ris på fel ställe.
 • Spångar och hamnen
  • Klipp gräs i hamnen
  • Slå gräs med trimmer vid spångar
 • Hamnen (bryggansvariga)
  • Se över/reparera bryggor och spångar
  • Sätta upp stolpe för ny livboj på brygga 5
 • Slyröjning med trimmer på tidigare röjda områden. OBS! Gärna före städdagen! Småsly kan ligga kvar!
  • Infarten Lasthagen.
  • Infarten Ytterby + Mellan ristippen och infarten Ytterby
  • Ekbacken
  • Promenadstigen Sandgärdsvägen till ladan
 • Manuell/maskinell slyröjning + Samla ihop riset i högar.
  • Jungfruhamnsviken
  • Runt fotbollsplanen och parkeringen
  • Hamnområdet
  • Från hamnen till badet
  • Fotbollsplanen till badet
  • Ytterbyvägen runt telestationen + backen till Karl Olsas väg
 • Städa upp sly och ris efter röjning med stora inhyrda maskinen.
  • Sandgärdsvägen, Ytterbyvägen, Lasthagsvägen, Glostigen, Mjölkstigen fram till t-korset
 • Stora diket Jungfruhamnsvägen Manuell röjning av sly i diket. (2-4 personer) 

Meddela gärna ordförande per mail eller telefon om du kan genomföra något av ovanstående arbeten innan städdagen (mr.tommy.johansson@gmail.com, 0708-964850). Det går också bra att ringa om du har frågor.

//STYRELSEN