Hoppa till innehåll

”Actiongrupp” för lekplats i Ytterby samfällighet

Under föregående verksamhetsår undersöktes, via en enkät intresset för att skapa en lekplats inom samfällighetens område. Bland de som besvarade enkäten gavs många positiva uttryck för en lekplats. Vid årsstämman gjorde dock styrelsen klart att samfällighetens ekonomi inte ger utrymme för etablering och finansiering av en lekplats p g a andra högprioriterade områden. Detta innebär alltså att det inte finns några medel budgeterade.

Styrelsen ser trots allt gärna att en enklare lekplats kan iordningsställas. Men kostnaderna måste då helt och hållet fixas med privat finansiering och förhoppningsvis företagssponsring. Dessutom är praktiskt engagemang och aktivitet en absolut avgörande förutsättning. Enkätsvaren visade bland annat att 17 fastighetsägare var beredda på att arbeta praktiskt med frågan. Ett antal fastighetsägare var även beredda på att sponsra detta privat.

Mot bakgrund av detta inbjuds Du som är intresserad av att aktivt engagera dig i denna fråga till en träff i Ladan den 17/9 klockan 13.30 eller direkt efter styrelsens information vid arbetsdagens slut.

Vi hoppas att vi kan skapa en grupp som tar ansvar för fortsatt arbete!

Styrelsen gm/ Kjell Sjöstedt, kontaktperson kjesjo23@gmail.com