Hoppa till innehåll

Båtplatsenkät – Viktigt att alla fastighetsägare svarar!

Syftet med denna båtplatsenkät är att kartlägga:

  • behovet av bredare båtplatser respektive en andra båtplats under 2023
  • det långsiktiga behovet av bredare båtplatser respektive en andra båtplats inom ca 5 år, 2027
  • viljan att byta båtplats
  • viljan att återlämna sin båtplats årsvis, förutsatt möjlighet att få tillbaka en båtplats vid senare tillfälle
  • synen på förslaget till frivilliga, alternativa båtplatsavtal, Nyttjanderättsavtal, för ökad flexibilitet i hamnen

Viktigt att alla svarar!

Det beräknas ta max 10 minuter att svara på denna båtplatsenkät. För att få bra beslutsunderlag uppskattar styrelsen om så många som möjligt kan svara. Senaste svarsdag är söndagen den 11 december.

Länk till enkäten

Du svarar på enkäten genom att klicka på denna länk: https://survey.easyquest.com/poqRdr

OBS! Läs igenom all information innan du svarar på frågorna!

Tack på förhand för att du svarar på enkäten!

Tommy Johansson

Ordförande i Hamnarbetsgruppen