Hoppa till innehåll

104 svar i båtplatsenkäten! Nästa steg!

Tack för era svar i båtplatsenkäten! 104 av 135 fastighetsägare, motsvarande 77% har nu svarat på båtplatsenkäten. Följande kommer nu att hända:

  1. Svaren i enkäten sammanställs av hamnarbetsgruppen.
  2. Hamnarbetsgruppen analyserar svaren och kontaktar vid behov de som inte har svarat, för att få en komplett bild av behoven av båtplatser under 2023 och långsiktigt.
  3. En sammanställning av svaren i båtplatsenkäten kommer att presenteras på hemsidan.
  4. Hamnarbetsgruppen utarbetar förslag till åtgärder och handlingsplan för hamnen och presenterar dessa för styrelsen.
  5. Styrelsen beslutar om förslag till åtgärder och handlingsplan för hamnen att presenteras för föreningsstämman i juni. Dessa förslag distribueras med materialet inför stämman.
  6. På föreningsstämman i juni presenteras dessa förslag mer i detalj, följt av diskussion och beslut av stämman.

Vi återkommer således här på hemsidan med en sammanställning av svaren i båtplatsenkäten. Vi kommer också i möjligaste mån att successivt informera om hur arbetet framskrider.

Hamnarbetsgruppen

(Tommy Johansson, Jan Ström, Gunnar Wiklund, Håkan Walfridsson, Hans Leoo, Tommy Ählström)