Hoppa till innehåll

VIKTIGT! Kontrollera avstängningskran mot gemensamhetsvattnet omgående!

Under helgen har flera fastighetsägare på Ytterbyområdet anmärkt att samfällighetens vatten smakar salt. Efter kontrollmätning kan konstateras att utgående vatten från vattenverket på Sandgärdsvägen är ok. Däremot visar mätning att salthalten är förhöjd både på Fastersuddevägen och Jungfruhamnsvägen.

En möjlig förklaring kan vara att vatten från en enskild brunn med högre salthalt än i samfällighetens vatten går ut i ledningsnätet.

Vi ber därför alla fastighetsägare att OMEDELBART kontrollera att anslutning / kran till samfällighetens ledningsnät är avstängd om det egna vattnet används. Avstängningskranarna till enskilt vatten och till samfällighetens vatten får ALDRIG vara öppna samtidigt! Även serviceventilen vid fastighetsgräns ska stängas om enskilt vatten används.

Hjälp gärna till genom att kontrollera att serviceventilen vid fastighetsgränsen är avstängd även hos dina grannar.

/Styrelsen