Hoppa till innehåll

Årets faktura

Nu borde även de som får sin faktura via brev fått sin faktura. Ev kan någon få den efter helgen beroende på postens utdelningsdagar.

Tyvärr har vi tvingats höja avgiften detta år. Beslut om detta fattades på föreningsstämman i juni. Inför stämman distribuerades underlag till alla fastighetsägare.

För att minska administration och hantering av de fakturor som distribueras som brev hanteras i år dessa fakturor av Fortnox Finans. Information om detta finns på fakturan. Det är därför viktigt att betalning görs till det bankgironummer som anges på fakturan.

Du som fått fakturan via e-post betalar till angivet plusgironummer.

Tacksam om inbetalning görs senast angiven sista betalningsdag.

/Kassören