Hoppa till innehåll

Högt vattenflöde

Vi har under hösten fått mycket stora regnmängder i vårt område som är långt över det normala. Den senaste veckan har skapat stora flöden i vårt krondike som leder ner till Jungfruhamnsviken, så stora flöden har vi inte sett tidigare.
Marken i hela området är mättad av all nederbörd under hösten och klarar nu inte att ta upp den senaste tidens nederbörd, det är därmed oundvikligt med problem för enskilda fastighetsägare och för våra gemensamma vägar, som även dom är vattensjuka på sina håll. Vägarna kommer att återhämta sig.
Vi kan dock alla bidra genom att köra extra försiktigt för att inte skada vägarna ytterligare samt gärna hjälpas åt att fylla potthålen som nu uppstår lättare en vanligt. Grus till detta finns utlagt på flera platser i området.
Styrelsen ser över vad som kan göras för att minska effekter av den här typen av extremväder med stora regnmängder.

/Styrelsen