Hoppa till innehåll

Kallelse till föreningsstämma den 16 juni kl 10

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA I YTTERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1

DATUM OCH TID: Söndagen den 16 juni 2022, kl. 10.00 – ca 12:00. Avprickning av närvarande och fullmakter startar kl. 09.30. V.v. kom i god tid.

PLATS: Samfällighetens lada 

FULLMAKT: Styrelsens uppdrag och ansvar är att inom ramen för våra ekonomiska möjligheter, driva och genomföra de aktiviteter som en majoritet av fastighetsägarna önskar. Om du inte har möjlighet att deltaga personligen, så ser vi gärna att du ger en fullmakt till någon person som kommer att närvara på stämman, för att rösta för din räkning. Var vänlig skriv under bifogad fullmakt och ge den till den person som skall representera dig. Observera att denna person måste ha med sig fullmakten till mötet. Enligt reglerna i Samfällighetslagen har dock styrelsen beslutat att ett ombud, även i år, tillåts företräda fler än en medlem via fullmakt.

UNDERLAG FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN: Underlag till föreningsstämman kommer detta år att endast finnas på vår hemsida under medlemssidor. Du behöver vara inloggad för att kunna ladda hem bilagorna.

Revisionsberättelse och Debiteringslängd kommer också att publiceras där.